Bảng giá

Báo giá xe Xe Hyundai 4 Chỗ

HYUNDAI CUSTIN

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Hyundai Custin 1.5T GDi Tiêu Chuẩn850.000.000 VNĐ vnd Liên hệ
Hyundai Custin 1.5T GDi Đặc Biệt945.000.000 VNĐ vnd Liên hệ
Hyundai Custin 2.0T GDi Cao Cấp999.000.000 VNĐ vnd Liên hệ

HYUNDAI CRETA 2022

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Creta 1.5 Tiêu chuẩn640.000.000 đ vnd Liên hệ
Creta 1.5 Đặc biệt690.000.000 đ vnd Liên hệ
Creta 1.5 Cao cấp740.000.000 đ vnd Liên hệ
Creta 1.5 Cao cấp 2 Tone745.000.000 đ vnd Liên hệ

HYUNDAI TUCSON 2023

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn769.000.000 đ vnd Liên hệ
Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt839.000.000 đ vnd Liên hệ
Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt869.000.000 đ vnd Liên hệ
Tucson 1.6 Turbo HTRAC899.000.000 đ vnd Liên hệ

HYUNDAI ACCENT

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Accent 1.4MT tiêu chuẩn430.000.000 vnd Liên hệ
Accent 1.4MT480.000.000 vnd Liên hệ
Accent 1.4AT tiêu chuẩn515.000.000 vnd Liên hệ
Accent 1.4AT đặc biệt555.000.000 vnd Liên hệ

HYUNDAI I10 HATCHBACK

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn360.000.000 đ vnd Liên hệ
Grand I10 Hatchback 1.2 MT405.000.000 đ vnd Liên hệ
Grand I10 Hatchback 1.2 AT440.000.000 đ vnd Liên hệ

HYUNDAI ELANTRA

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Hyundai Elantra Tiêu Chuẩn599.000.000 vnd Liên hệ
Hyundai Elantra 1.6AT669.000.000 vnd Liên hệ
Hyundai Elantra 2.0AT729.000.000 vnd Liên hệ
Hyundai Elantra 1.6 N-Line799.000.000 vnd Liên hệ

HYUNDAI I10 SEDAN

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
i10 sedan 1.2 mt base380.000.000 vnd Liên hệ

HYUNDAI KONA

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Kona 2.0 at tiêu chuẩn636.000.000 vnd Liên hệ

Báo giá xe Xe Hyundai 7 Chỗ

HYUNDAI PALISADE

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ1.469.000.000 vnd Liên hệ
Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ1.479.000.000 vnd Liên hệ
Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ1.559.000.000 vnd Liên hệ
Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ1.589.000.000 vnd Liên hệ

HYUNDAI SANTAFE

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
SantaFe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn969.000.000 đ vnd Liên hệ
SantaFe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn1.050.000.000 đ vnd Liên hệ
SantaFe 2.5 Xăng Cao cấp1.150.000.000 đ vnd Liên hệ
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp1.199.000.000 đ vnd Liên hệ

Báo giá xe Xe Hyundai 16 chỗ

Xe Solati

Bản giá mới nhất năm
Phiên bản Giá từ Khuyến mãi
Hyundai Solati1.080.000000 vnd Liên hệ