Xe Hyundai 7 Chỗ

Image

Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ: 1.469.000.000 vnd
Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ: 1.479.000.000 vnd
Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ: 1.559.000.000 vnd
Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ: 1.589.000.000 vnd

Xem Chi tiết

Image
Tặng phụ kiện

SantaFe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn: 1.029.000.000 đ vnd
SantaFe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn: 1.120.000.000 đ vnd
SantaFe 2.5 Xăng Cao cấp: 1.210.000.000 đ vnd
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp: 1.269.000.000 đ vnd

Xem Chi tiết